08/12/2022 04:08Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

“Chiêm bao đẹp mà Thức thì tốt hơn”
“Dreams are well but Waking’s better”

Tác giả: Emily Dickinson

Nước: Mỹ
Đăng bởi Minh Sơn Lê vào 16/08/2022 20:41

 

Nguyên tác

Dreams—are well—but Waking’s better,
If One wake at morn—
If One wake at Midnight—better—
Dreaming—of the Dawn—

Sweeter—the Surmising Robins—
Never gladdened Tree—
Than a Solid Dawn—confronting—
Leading to no Day—

Bản dịch của Minh Sơn Lê

Chiêm bao— đẹp—mà Thức thì tốt hơn,
Nếu một người thức dậy lúc rạng đông...
Nếu ai thức nửa đêm — còn tốt nữa—
Mơ mộng—về trong một sớm mai hồng—

Ngọt ngào hơn—Phỏng đoán những con chim—
Chẳng bao giờ cây cối vui vẻ lên—
Hơn là đối với—Bình minh cương mãnh—
Sẽ chẳng có Ngày nào giữa mông mênh—

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Emily Dickinson » “Chiêm bao đẹp mà Thức thì tốt hơn”