07/07/2022 08:20Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tín Dương châu quy trình sở phỏng bất ngộ
信陽州歸程所訪不遇

Tác giả: Trịnh Hoài Đức - 鄭懷德

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi Vanachi vào 30/11/2018 06:45

 

Nguyên tác

報瓊有約信人來,
悵望香梨百感催。
晚眺就荒花笑徑,
閒遊無復屐痕苔。
歸塗風急飛黃疾,
韞匵雲深結綠懷。
欲向邨前追訪去,
恐妨仙籍是非猜。

Phiên âm

Báo quỳnh hữu ước tín nhân lai,
Trướng vọng hương lê bách cảm thôi.
Vãn diểu tựu hoang hoa tiếu kính,
Nhàn du vô phục kịch ngân đài.
Quy đồ phong cấp phi hoàng tật,
Uẩn độc vân thâm kết lục hoài.
Dục hướng thôn tiền truy phỏng khứ,
Khủng phương tiên tịch thị phi sai.

Dịch nghĩa

Đã có hẹn đền đáp bằng ngọc quỳnh người giữ tín đến,
Buồn rầu nhìn trái lê thơm trăm mối cảm thôi thúc.
Chiều nhìn xa thấy hoang vắng hoa cười trên đường,
Nhàn du, dấu guốc in rêu không còn có nữa.
Đường về gió gấp châu chấu bay nhanh,
Như hộp cất giấu, mây sâu kết mối nhớ nhung bóng lục.
Muốn đến trước thôn hỏi thăm xem sao,
Sợ rằng làng tiên nghi ngờ có chuyện thị phi.

Bản dịch của Hoài Anh

Đến đây vì hẹn đáp quỳnh,
Nhìn lê trăm mối cảm tình gợi trêu.
Hoa cười giữa cảnh hoang liêu,
Trên đường dấu guốc in rêu không còn.
Đường về gió gấp xe bon,
Mây như cất giấu dáng thon hôm nào.
Muốn vào xóm hỏi xem sao,
E làng tiên sẽ xì xào hiềm nghi.
Nguồn: Hoài Anh, Gia Định tam gia, NXB Tổng hợp Đồng Nai, 2006

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Trịnh Hoài Đức » Tín Dương châu quy trình sở phỏng bất ngộ