27/02/2020 18:58Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hai hàng luỵ nhỏ thấm bâu

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Thể loại khác (thơ); Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 30/06/2016 15:07

 

Hai hàng luỵ nhỏ thấm bâu,
Duyên em cực đã đành phận, em cũng vọng cầu cho anh nên.
Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Hai hàng luỵ nhỏ thấm bâu