26/03/2023 23:15Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Cung nghĩ Gia Thành điện thiên hoa thiếp tử thất thủ kỳ 5
恭擬嘉成殿天花帖子七首其五

Tác giả: Cao Bá Quát - 高伯适

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi tôn tiền tử vào 21/03/2020 14:15

 

Nguyên tác

鬱蔥佳氣滿樓臺,
夾道松楸曙色開。
高望鼎湖天五尺,
萬山朝拱萬川迴。

Phiên âm

Uất thông giai khí mãn lâu đài,
Giáp đạo tùng thu thự sắc khai.
Cao vọng Đỉnh Hồ thiên ngũ xích,
Vạn sơn triều củng vạn xuyên hồi.

Dịch nghĩa

Cây cỏ xum xuê, không khí tốt lành đầy chốn lâu đài,
Hai bên đường cây tùng, cây thu rạng rỡ trước ánh mai.
Từ trên cao nhìn xuống Đỉnh Hồ như cách trời năm thước,
Muôn ngọn núi chầu về, vạn dòng sông chảy quanh.

Bản dịch của Đỗ Quang Liên

Khí lành ngào ngạt phủ lâu đài,
Tùng bách bên đường đượm ánh mai.
Hồ tựa sát trời, trên ngắm xuống,
Quất quanh, bao núi thẳm sông dài.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Cao Bá Quát » Cung nghĩ Gia Thành điện thiên hoa thiếp tử thất thủ kỳ 5