14/08/2022 02:06Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Dương Bình Vương (945-950)

Tác giả: Hồ Đắc Duy

Thể thơ: Song thất lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hảo liễu vào 17/03/2015 22:16

 

Ngô Xương Văn nhân danh triều cũ
Cùng hai người họ Đỗ, họ Dương
Dùng mưu bắt được Bình Vương
Bảo toàn cơ nghiệp nối giòng họ Ngô

Văn cùng anh cùng lo việc nước
Sau Xương Ngập lấn lướt chuyên quyền
Muốn giành tất cả làm riêng
Gây nên chia rẽ anh em trong nhà

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Hồ Đắc Duy » Dương Bình Vương (945-950)