21/08/2022 01:32Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Bài 22
22

Tác giả: Matsuo Basho - 松尾笆焦

Nước: Nhật Bản
Đăng bởi hongha83 vào 08/11/2008 03:13

 

Nguyên tác

わせの香
や分入右は
有磯海

Bản dịch của Vĩnh Sính

Từ đồng cứ phải mà đi
Ai về bên biển Ariso này

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Matsuo Basho » Bài 22