17/06/2021 04:49Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hàn thực Tỵ thượng tác
寒食汜上作

Tác giả: Vương Duy - 王維

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi Vanachi vào 07/04/2006 02:31

 

Nguyên tác

廣武城邊逢暮春,
汶陽歸客淚沾巾。
落花寂寂啼山鳥,
楊柳青青渡水人。

Phiên âm

Quảng Vũ thành[1] biên phùng mộ xuân,
Vấn Dương[2] quy khách lệ triêm cân.
Lạc hoa tịch tịch đề sơn điểu,
Dương liễu thanh thanh độ thuỷ nhân.

Dịch nghĩa

Bên thành Quảng Vũ gặp buổi cuối xuân
Người lữ khách đất Vấn Dương trên đường về lệ ướt khăn
Hoa rơi lặng lẽ trong tiếng chim núi hót
Dương liễu xanh mướt chứng kiến cảnh người sang đò

Bản dịch của Tạ Trung Hậu

Giảng Vũ thành bên, chiều cuối xuân
Vấn Dương tiễn bạn, lệ dầm tuôn
Chim kêu trên núi, hoa thầm rụng
Đưa khách sang bờ, liễu biếc buông
Sông Tỵ chảy qua thành Quảng Vũ. Sách Nguyên Hoà quận huyện chí chép sông Tỵ (Tỵ thuỷ) phát nguyên từ núi Phụ Hý, cách huyện Tỵ Thuỷ 32 dặm về phía đông nam phủ Hà Nam, Trung Quốc.

[1] Thành Quảng Vũ nằm ở cách cửa ải Thành Cao (do nhà Hán lập) thuộc huyện Tỵ Thuỷ, phủ Hà Nam (tức thành Hổ Lao xưa).
[2] Tức thành Vấn Dương cũ, cách huyện Cung Khâu, thuộc Duyên Châu năm mươi tư dặm về phía đông bắc.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Vương Duy » Hàn thực Tỵ thượng tác