25/09/2021 20:41Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hậu Chí Nhân bất chí
候志仁不至

Tác giả: Kim Ấu Tư - 金幼孜

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Minh
Đăng bởi tôn tiền tử vào 28/02/2021 13:06

 

Nguyên tác

五月傳聞出鳳城,
相思日日計行程。
恠來數日無消息,
不見簷頭喜鵲聲。

Phiên âm

Ngũ nguyệt truyền văn xuất phụng thành,
Tương tư nhật nhật kế hành trình.
Quái lai sổ nhật vô tiêu tức,
Bất kiến diêm đầu hỉ thước thanh.

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Tháng năm nghe nói rời phượng thành,
Nhớ nhau từng bữa đếm cho nhanh.
Kỳ lạ hổm rày không tin tức,
Chẳng nghe chim thước hót đầu tranh.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Kim Ấu Tư » Hậu Chí Nhân bất chí