16/01/2021 10:40Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tặng phòng giang tốt kỳ 3
贈防江卒其三

Tác giả: Lưu Khắc Trang - 劉克莊

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Nam Tống, Kim
Đăng bởi tôn tiền tử vào 13/01/2018 14:40

 

Nguyên tác

昨者邳徐表奏通,
聖朝除吏遍山東。
新來調卒防秋浦,
又與山東報不衕。

Phiên âm

Tạc giả Bi Từ[1] biểu tấu thông,
Thánh triều trừ lại biến Sơn Đông.
Tân lai điều tốt phòng Thu Phố,
Hựu dữ Sơn Đông báo bất đồng.

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Bi Từ tấu biểu hôm qua,
Sơn Đông bớt lính lệnh ra triều đình.
Phố Thu phòng ngự chuyển binh,
Nơi đây không giống tình hình Sơn Đông
[1] Thị trấn Bi Châu và Từ Châu (cũng gọi Bành Thành), đều thuộc Giang Tô.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lưu Khắc Trang » Tặng phòng giang tốt kỳ 3