28/11/2020 01:15Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Gió đưa bụi chuối te tàu

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 23/03/2016 17:06

 

Gió đưa bụi chuối te tàu,
Chàng nam thiếp bắc làm giàu ai ăn.
Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Gió đưa bụi chuối te tàu