22/09/2021 19:39Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Nhạc Dương lâu kỳ 1
岳陽樓其一

Tác giả: Nguyễn Trung Ngạn - 阮忠彥

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trần
Đăng bởi Vanachi vào 15/08/2008 00:42

 

Nguyên tác

猛拍欄杆一朗吟,
悽然感古又懷今。
山浮鰲背蓮宮杳,
水接龍涯海藏深。
景物莫窮千變態,
人生安得幾登臨。
江胡滿月孤舟在,
獨抱先懮後樂心。

Phiên âm

Mãnh phách lan can nhất lãng ngâm,
Thê nhiên cảm cổ hựu hoài câm (kim).
Sơn phù ngao bối Bồng cung liểu,
Thuỷ tiếp long nhai hải tạng thâm.
Cảnh vật mạc cùng thiên biến thái,
Nhân sinh an đắc kỷ đăng lâm.
Giang hồ mãn mục cô châu tại,
Độc bão tiên ưu hậu lạc tâm.

Dịch nghĩa

Vỗ mạnh lan can ngâm to lên,
Bỗng nhiên cảm xưa và nghĩ nay.
Núi nổi lưng ngao, cung Bồng Lai xa,
Sông tiếp hàm rồng, báu biển dấu sâu.
Cảnh vật không cùng, nhiều biến thái,
Nhân sinh đâu dễ, mấy lần lên chơi.
Sông hồ đầy trước mắt, con thuyền lẻ loi tại đó,
Riêng ôm lòng lo trước vui sau.

Bản dịch của Trần Lê Sáng

Vỗ mạnh lan can cất tiếng ngâm,
Lòng đà cảm cổ lại hoài kim.
Ngao trườn thế núi tiên cung nổi,
Rồng cuốn mạch sông thuỷ điện ngầm.
Cảnh vật khôn lường nhiều biến diễn,
Đời người khó tính một lần thăm.
Thuyền con một lá mênh mông nước,
Lo trước vui sau đã quyết tâm.
Theo Toàn Việt thi lục, Lê Quý Đôn.

Nguồn: Thơ văn Lý Trần, NXB Khoa học xã hội, 1977

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Trung Ngạn » Nhạc Dương lâu kỳ 1