26/09/2022 06:11Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đoạn 9 (Hưu kỳ thiên tải hạ)

Tác giả: Lê Tín

Thể thơ: Ca trù (hát nói); Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi tôn tiền tử vào 13/08/2017 15:00

 

Phiên âm

Hưu kỳ thiên tải hạ
Nguyệt lệnh tứ dương xuân[1]
Cung phụng thần tàng câu kỳ phúc[2]
Đối tam linh[3] thịnh phục trai minh[4]
Mộc ân[5] cổ vũ thăng bình
Tứ dân lạc nghiệp[6], thập đình xuân phong[7]
Ca Thánh đức, tụng thần công
Dương hưu Thiên bảo[8], chiêu trung Sở từ[9]
Tuấn bôn tại miếu[10] nghiễm như[11]
Quản huyền[12] Chu tự[13], trúc tơ Thương đình[14]
Thính chi, chung hoà thả bình[15] (chung thả hoà bình)
Nhân ngâm tuý bão[16], họ canh sùng thành[17]
Tứ[18] ca diên[19] trai thanh[20] chúc hỗ[21]
Khánh ngô hoàng vạn thọ vô cương
Niên niên bái tụng thần khương[22]
Nhạc giao[23] hiệp khánh[24] giáo phường hân hoan.
Nguồn: Nguyễn Xuân Diện, “Những phát hiện mới về Lê Đức Mao và bài Đại nghĩ bát giáp thưởng đào giải văn”, Thông báo Hán Nôm học, 1998
[1, 22] Xem chú thích Đoạn 6.
[2] Cầu phúc.
[3] Xem chú thích Đoạn 2.
[4] Trang phục chỉnh tề, trai giới sạch sẽ - chữ trong sách Trung dung.
[5] Ơn mưa móc, ở đây chỉ ơn thần.
[6] Bốn hạng dân trong xã hội (sĩ, nông, công, thương) đều vui với nghề nghiệp.
[7] Các đình làng đều mừng đón gió xuân.
[8] Tán dương chúc tụng nhà vua như trong thơ Thiên bảo. Xem thêm chú Đoạn 1.
[9] Bày tỏ sự hết lòng lo trồng trọt để có phẩm vật cúng tế, cầu phúc như trong thơ Sở từ, Tiểu nhã (Kinh thi).
[10] Xem chú thích Đoạn 1.
[11] Cung kính như (có thần ở bên).
[12] Xem chú thích Đoạn 6.
[13] Nơi thờ tự của nhà Chu. Xem thêm chú thích “Miếu Chu” ở Đoạn 1.
[14] Chốn miếu đình nhà Thương.
[15] Thơ Phạt mộc (Tiểu nhã, Kinh thi) có câu: “Thần chi thính chi chung hoà thả bình” (Thần linh nghe cho, tồi sau cùng được vui hoà và bình yên). Bản trong Nhật Tảo xã thần tích chép là “chung thả hoà bình”.
[16] No say. Ý câu thơ: mọi người ca ngợi về sự no đủ.
[17] Trăm họ theo nhau bày tỏ lòng thành kính, sùng phụng.
[18] Ban cho.
[19] Tiệc ca hát.
[20] Chay tịnh, thanh sạch.
[21] Chúc phúc.
[1, 22] Hằng năm bái tạ và ca tụng phúc của thần.
[23] Tiếng nhạc tế lễ.
[24] Cùng nhau vui mừng.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lê Tín » Đoạn 9 (Hưu kỳ thiên tải hạ)