31/03/2023 23:53Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Bóng trăng bóng nước làm đôi

Tác giả: Hàn Quốc Vũ - Phan Quốc Vũ

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Phan Quốc Vũ vào 23/08/2017 15:16

 

Bóng trăng bóng nước làm đôi
Em ơi duyên nợ đứng ngồi không yên
Tình yêu sao lắm ưu phiền
Vừa mong vừa đợi vừa liên miên buồn
Giá gì nhà ở cùng thôn
Giá gì gần nữa cạnh vườn của nhau
Yêu em anh mãi bắc cầu
Cầu tình anh bước bao lâu cũng tình!
Cái Bè, Tiền Giang, 2017

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Hàn Quốc Vũ » Bóng trăng bóng nước làm đôi