04/07/2020 19:24Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Trà giang thu nguyệt ca
茶江秋月歌

Tác giả: Cao Bá Quát - 高伯适

Thể thơ: Cổ phong (cổ thể); Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi Vanachi vào 26/08/2005 16:15

 

Nguyên tác

茶江月今夜爲誰清
關山萬里皓一色
何處不繫離人情
舉杯試邀月
月入杯中行
含杯欲歇更飛去
只有人影將縱橫
停杯且復置
又見孤光生
問君何事戀戀不忍捨
我是竹林窮途之步兵
江頭此夕逢秋節
酒滿須傾爲君說
沱門舊旅 存眞翁
懃海鳴鞭曉相別
昨夜金風下天闕
白露青霜搜侵骨
人生會遇安可常
有酒且飮茶江月
茶江月如鏡下銀流
丈夫按劍去便去
岐路無為兒女愁

Phiên âm

Trà giang nguyệt, kim dạ vị thuỳ thanh ?
Quan san vạn lý hạo nhất sắc
Hà xứ bất hệ ly nhân tình ?
Cử bôi thí yêu nguyệt
Nguyệt nhập bôi trung hành
Hàm bôi dục yết cánh phi khứ
Chỉ hữu nhân ảnh tương tung hoành
Đình bôi thả phục trí
Hựu kiến cô quang sinh
Vấn quân hà sự luyến luyến bất nhẫn sa
Ngã thị Trúc Lâm[1] cùng độ chi bộ binh
Giang đầu thử tịch phùng thu tiết
Tửu mãn tu khuynh vị quân thuyết
Đà môn cựu lữ Tồn Chân ông
Cần hải minh tiên hiểu tương biệt
Tạc dạ kim phong[2] há thiên khuyết[3]
Bạch lộ[4] thanh sương[5] sảo xâm cốt
Nhân sinh hội ngộ an khả thường
Hữu tửu thủ ẩm Trà giang nguyệt
Trà giang nguyệt, như kính hạ ngân lưu
Trượng phu án kiếm khứ tiện khứ
Kỳ lộ vô vi nhi nữ sầu[6]

Bản dịch của Hữu Vinh

Đêm sông Trà trăng sáng bởi vì ai
Muôn dặm sơn khê xanh trong vắt
Khắp nơi nơi vương vấn mối tình hoài
Nâng ly ta mời trăng tỏ
Ly lóng lánh trăng trôi
Tan biến mất khi đôi môi muốn nhắp
Rồi chỉ còn sóng sánh bóng hình người
Ngưng ly rồi đặt xuống
Trăng lại về đơn côi
Hởi cớ vì đâu mà mãi hoài lưu luyến
Trúc Lâm mặc khách ta là kẻ lạc loài
Bến đầu sông hôm nay mùa thu tới
Rượu nốc rồi vì anh ta kể lể
Xứ Đà Môn Tồn lão bạn thân ta
Sớm ngày mai bước lên đường ly biệt
Trong nhà gió thu về lồng lồng tối hôm qua
Lạnh lẽo sương sa trời sang buốt rét
Cuộc nhân sinh hội ngộ được bao là
Này trăng nhé sẵn rượu đây ta nốc hết
Trăng sông Trà bàng bạc bóng gương nga
Kẻ làm trai đi thì đi như đã quyết
Bước đi phứt không vương luỵ mối tình nhà
[1] Trúc Lâm là nhóm thi xã của Nguyễn Tịch, Lưu Linh có 7 người vào đời Tấn.
[2] Gió mùa thu.
[3] Chỉ nhà cửa.
[4] Tiết trời sau Trung thu.
[5] Sương buổi sáng.
[6] Tình yêu thương (tổng hợp các loại tình: Tình gia đình, tình trai gái, tình anh em, tình cha mẹ...).

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Cao Bá Quát » Trà giang thu nguyệt ca