26/10/2021 15:47Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Chiều trên đồi

Tác giả: Đoàn Thuận - Trần Văn Thuận

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 22/11/2015 17:19

 

Ta về gom nhớ bao đông
Ngựa buông cương mỏi hồn trong bóng chiều

Lũng đầy mây khói tịch liêu
Đời phiêu lãng đã hắt hiu tình buồn
Mấy mùa thu, mấy dư hương
Đêm hôn mê cũng lạnh phương trời người

Lửa chiều thắp ngọn lên môi
Ta nghêu ngao hát giữa đồi mây bay
Nguồn: Đoàn Thuận, Lửa đầu non (thơ), NXB Trẻ, 1999

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đoàn Thuận » Chiều trên đồi