02/10/2023 19:28Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Chuyện gà, ngựa, mèo, chó

Tác giả: Minh Sơn Lê

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Minh Sơn Lê vào 19/08/2021 14:39

 

Gà đen
thì
gọi “gà ô”

Ngựa đen
cũng
bảo “ngựa ô”
lạ lùng!

Mèo đen
lại
gọi “mèo mun”

Chó đen
bảo “Mực”...
“Bùi khùng” tính sao!?

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Minh Sơn Lê » Chuyện gà, ngựa, mèo, chó