26/01/2022 03:24Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Trường Can khúc
長干曲

Tác giả: Vương Bá Trù - 王伯稠

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Minh
Đăng bởi tôn tiền tử vào 22/08/2014 00:06

 

Nguyên tác

月出江頭白鷺飛,
江花採罷濕羅衣。
儂家住在長幹裡,
自唱蓮歌伴月歸。

Phiên âm

Nguyệt xuất giang đầu bạch lộ phi,
Giang hoa thái bãi thấp la y.
Nông gia trú tại Trường Can lý,
Tự xướng liên ca bạn nguyệt quy.

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Cò trắng bay đầu sông trăng hiện
Áo ướt dầm khi hái hoa xong
Nhà em ở xóm Trường Can
Khúc sen em hát, trăng mang theo về

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Vương Bá Trù » Trường Can khúc