18/09/2020 22:27Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đôi ta tốt khóm giữa đồng

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 10/08/2015 17:25

 

Đôi ta tốt khóm giữa đồng,
Đôi bên thời núi, giữa sông Ngân Hà.
Số em phải lấy chồng xa,
Số anh phải lấy vợ nhà mới yên.
Các Đằng mượn gió đưa duyên,
Đôi ta không hẹn mà nên Tấn Tần.
Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Đôi ta tốt khóm giữa đồng