17/10/2021 08:13Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Em sẽ trở về
Ты вернешься

Tác giả: Yuliya Drunina - Юлия Друнина

Nước: Nga
Đăng bởi hongha83 vào 03/12/2018 14:46

 

Nguyên tác

Машенька, связистка, умирала
На руках беспомощных моих.
А в окопе пахло снегом талым,
И налет артиллерийский стих.
Из санроты не было повозки,
Чью-то мать наш фельдшер величал.

...О, погон измятые полоски
На худых девчоночьих плечах!
И лицо - родное, восковое,
Под чалмой намокшего бинта!..

Прошипел снаряд над головою,
Черный столб взметнулся у куста...

Девочка в шинели уходила
От войны, от жизни, от меня.
Снова рыть в безмолвии могилу,
Комьями замерзшими звеня...

Подожди меня немного, Маша!
Мне ведь тоже уцелеть навряд...

Поклялась тогда я дружбой нашей:
Если только возвращусь назад,
Если это совершится чудо,
То до смерти, до последних дней,
Стану я всегда, везде и всюду
Болью строк напоминать о ней -
Девочке, что тихо умирала
На руках беспомощных моих.

И запахнет фронтом - снегом талым,
Кровью и пожарами мой стих.

Только мы - однополчане павших,
Их, безмолвных, воскресить вольны.
Я не дам тебе исчезнуть, Маша, -
Песней
      возвратишься ты с войны!

Bản dịch của Nguyễn Huy Hoàng

Mashenka, cô hiệu thính viên, vừa chết
Trên đôi tay bất lực của tôi
Trong chiến hào tuyết vừa tan hết
Pháo tầm xa cũng đã lặng rồi
Khi trong trạm chẳng còn xe cáng
Anh quân y văng tục chẳng tiếc lời

Tấm phù hiệu nát nhàu những vạch
Trên đôi vai người con gái yếu gầy
Và khuôn mặt thân thương giờ như sáp
Dưới tấm khăn, băng ướt đẫm xếp dày
Đạn pháo trên đầu loa xoẹt
Cột khói đen ngòm bốc lên sau khóm cây

Em đi xa trong bộ quần áo lính
Xa chiến tranh, xa cuộc sống, xa tôi
Lại đào mộ trong bầu câm lặng
Đất đóng băng lạnh rin rít không lời

Masa ơi, hãy đợi tôi một chút
Ai dám tin tôi sẽ sống tiếp trong đời

Với tình bạn, tôi đã thề lúc ấy
Nếu điều kỳ diệu xảy ra, tôi sống sót trở về
Thì mãi mãi cho đến khi nhắm mắt
Sẽ luôn luôn, mọi nơi, mọi lúc
Từng dòng đớn đau, sẽ nhắc đến em
Cô gái chết nhẹ nhàng trên tay tôi bất lực

Những dòng thơ có máu và lửa cháy
Sẽ mang mùi trận tuyến, tuyết đang tan

Chỉ có chúng ta với những người hy sinh thầm lặng
Chỉ có chúng ta làm cho họ phục sinh
Masa, tôi không thể để em biến mất
Với những bài hát này,
              em lại sẽ trở về từ cuộc chiến tranh
Nguồn: Đợi anh về (tuyển thơ chiến tranh Vệ quốc 1941-1945), Nguyễn Huy Hoàng và Nguyễn Văn Minh dịch, NXB Thông tin và truyền thông, 2017

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Yuliya Drunina » Em sẽ trở về