27/09/2023 18:02Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Vịnh lão tướng quần vợt bài 1

Tác giả: Hoàng Trọng Thược

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 31/12/2018 09:33

 

Càng già càng dẻo lại càng dai,
Lão tướng ra quần chẳng kém trai:
Đấu mấy hiệp liền không đuối sức,
Tranh ba ngày tiếp chửa mòn hơi.
Khi mau, khi chậm, khi mơn ngắn,
Lúc xuống, lúc lên, lúc thọc dài.
Gác lại gác qua phô đủ kiểu,
Mòn lông banh nỉ lão còn chơi.
Chùm thơ làm năm 1960, gồm 3 bài liên hoàn cú.

Nguồn: Hoàng Trọng Thược, Tinh thần trào phúng trong thi ca xứ Huế, tr. 236, Ấn quán Trung Việt, 1973

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Hoàng Trọng Thược » Vịnh lão tướng quần vợt bài 1