30/06/2022 01:34Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Nhà của tôi
Мой дом

Tác giả: Mikhail Lermontov - Михаил Лермонтов

Nước: Nga
Đăng bởi hongha83 vào 06/02/2009 01:12

 

Nguyên tác

Мой дом везде, где есть небесный свод,
Где только слышны звуки песен,
Все, в чем есть искра жизни, в нем живет,
Но для поэта он не тесен.

До самых звезд он кровлей досягает
И от одной стены к другой
Далекий путь, который измеряет
Жилец не взором, но душой,

Есть чувство правды в сердце человека,
Святое вечности зерно:
Пространство без границ, теченье века
Объемлет в краткий миг оно.

И всемогущим мой прекрасный дом
Для чувства этого построен,
И осужден страдать я долго в нём
И в нём лишь буду я спокоен.

Bản dịch của Đỗ Thuý

Nhà tôi ở khắp mọi nơi
Chút âm thanh, một khoảng trời, thế thôi!
Ở đâu mà ấm tình người
Với nhà thơ, rộng chán rồi, cần chi?

Mái nhà cao chạm sao khuya
Từ tường nọ đến vách kia dặm dài
Mênh mông đuối mắt con người
Phải đo bằng chính hồn người mênh mông

Thiêng liêng hạt giống vun trồng
Ấy lòng trung thực chứa trong lòng người
Mở ra chỉ một giây thôi
Trùm muôn khoảnh rộng, chuỗi dài thời gian

Ngôi nhà tôi đẹp vô vàn
Xây lên để chứa kho vàng nhân tâm
Và tôi đau khổ muôn phần
Được yên tĩnh cũng ở trong nhà này
1830-1831
Nguồn: Thơ M.Iu.Ler-môn-tốp, NXB Văn học, 1978

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Mikhail Lermontov » Nhà của tôi