01/12/2022 04:55Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Áo em ai nhuộm cho mình

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 04/04/2015 16:55

 

Áo em ai nhuộm cho mình,
Cho duyên bậu đậm, cho tình anh thương.
Khảo dị:
Áo em ai nhuộm cho mình,
Cho duyên mình đậm, cho tình anh thương.
Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Áo em ai nhuộm cho mình