03/02/2023 10:22Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Bài Đường thi mang vị đắng

Tác giả: Minh Sơn Lê

Thể thơ: Thơ mới bảy chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Minh Sơn Lê vào 18/11/2022 19:08

 

Buồn gì mây trắng đứng lặng yên?
Buồn chi mà lá đổ triền miên?
Buồn tay... anh xé đi tờ lịch
Giật mình... mới đó đã... hạ nguyên!

Em về nơi ấy thật bình yên
Xa quá núi sông chết tủi hờn
Anh đếm ngày sơn hà nguy biến
Nghe tiếng tan tành mảnh giang sơn...
Mùa heo may 2 ngàn 17

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Minh Sơn Lê » Bài Đường thi mang vị đắng