08/10/2022 01:37Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Dương Quan dẫn
陽關引

Tác giả: Khấu Chuẩn - 寇準

Thể thơ: Từ phẩm; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Bắc Tống, Liêu
Đăng bởi Diệp Đồng vào 24/02/2009 05:13

 

Nguyên tác

塞草煙光闊。
渭水波聲咽。
春朝雨霽輕塵歇。
征鞍發。
指青青楊柳,
又是輕攀折。
動黯然、
知有後會甚時節。

更盡一杯酒,
歌一闋。
嘆人生,
最難歡聚易離別。
且莫辭沉醉,
聽取陽關徹。
念故人、
千里自此共明月。

Phiên âm

Tái thảo yên quang khoát.
Vị thuỷ ba thanh yết.
Xuân triêu vũ tễ khinh trần yết.
Chinh yên phát.
Chỉ thanh thanh dương liễu,
Hựu thị khinh phan chiết.
Động ảm nhiên,
Tri hữu hậu hội thậm thì tiết.

Cánh tận nhất bôi tửu,
Ca nhất khuyết.
Thán nhân sinh,
Tối nan hoan tụ dị ly biệt.
Thả mạc từ trầm tuý,
Thính thủ "Dương quan" triệt.
Niệm cố nhân,
Thiên lý tự thử cộng minh nguyệt.

Bản dịch của Cao Tự Thanh

Sông Vị sóng nghẹn ngào,
Cỏ ải khói biêng biếc.
Sáng xuân mưa tạnh bụi chìm hết.
Ngựa xuất phát.
Chỉ dương liễu xanh xanh,
Vin cành tay luyến tiếc.
Mặt âu sầu,
Gặp lại mùa nào đâu ai biết.

Cứ cạn thêm một chén,
Ca một khúc.
Than đời người,
Khó lòng hội ngộ dễ ly biệt.
Đừng chối từ say khướt,
Nghe Dương Quan cho hết.
Nghĩ cố nhân,
Từ nay ngàn dặm vầng trăng chiếc.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khấu Chuẩn » Dương Quan dẫn