17/06/2024 19:44Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thu đăng Tuyên Thành Tạ Diễu bắc lâu
秋登宣城謝眺北樓

Tác giả: Lý Bạch - 李白

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi Vanachi vào 19/02/2006 09:41

 

Nguyên tác

江城如畫裏,
山晚望晴空。
兩水夾明鏡,
雙橋落綵虹。
人煙寒橘柚,
秋色老梧桐。
誰念北樓上,
臨風懁謝公。

Phiên âm

Giang thành[1] như hoạ lý,
Sơn vãn vọng tình không.
Lưỡng thuỷ[2] giáp minh kính,
Song kiều lạc thái hồng.
Nhân yên hàn quất dữu,
Thu sắc lão ngô đồng.
Thuỳ niệm bắc lâu thượng,
Lâm phong hoài Tạ công[3].

Dịch nghĩa

Thành bên sông như trong bức tranh
Buổi sớm trên núi ngắm bầu trời quang đãng
Hai dòng nước kề bên như gương sáng trong
Hai chiếc cầu như cái mống rực rỡ
Khói nhà ai làm lạnh cây quýt cây bưởi
Vẻ thu làm già đi cây ngô đồng
Ai suy nghĩ gì trên lù bắc
Hóng gió mà nhớ đến ông Tạ

Bản dịch của Nhã Uyên

Thành bên sông đẹp như tranh
Sớm lên đứng núi trông quanh bầu trời
Hai dòng nước sáng gương soi
Cầu cây mống đỏ rực ngời trên sông
Khói ai làm lạnh quít hồng
Vẻ thu già dặn ngô đồng cỗi thân
Ai lên lầu Bắc phân vân
Gió rung lòng bỗng bần thần nhớ quê
Tạ Diễu bắc lâu tức Tạ Diễu lâu 謝脁樓 hay Tạ công lâu 謝公樓, đời Đường đổi tên thành Điệp Chướng lâu 疊嶂樓, do Tạ Diễu cho xây khi làm thái thú Tuyên Thành. Tạ Diễu 謝眺 (hay Tạ Thiếu, có sách chép là 謝脁, 464-499) là thi nhân cũng là quan thời Tề ở Nam triều. Lầu còn di chỉ trên núi Lăng Dương 陵陽, vì vậy mới có câu.

[1] Thành bên sông, chỉ Tuyên Thành nằm trên bờ Trường Giang.
[2] Hai sông Uyển Khê 宛溪, Câu Khê 句溪, có hai cầu Phượng Hoàng kiều 鳳凰橋 (trên sông Uyển) và Tế Xuyên kiều 濟川橋 (trên sông Câu) bắc ngang. Đó là hai cầu vòm, buổi chiều soi bóng dưới nước thành vòm tròn, có màu sắc bởi ánh tịch dương. Hai cầu nầy được xây vào khoảng niên hiệu Khai Hoàng 開皇 (581-600) thời Tuỳ Văn Đế 隋文帝.
[3] Tức Tạ Diễu.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lý Bạch » Thu đăng Tuyên Thành Tạ Diễu bắc lâu