31/05/2024 03:48Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tống Ngô Tư Đạo đạo nhân quy Ngô Hưng
送吳思道道人歸吳興

Tác giả: Tô Triệt - 蘇轍

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Bắc Tống, Liêu
Đăng bởi tôn tiền tử vào 25/08/2014 16:49

 

Nguyên tác

一去吳興十五年,
東歸父老幾人存。
惠山唯有錢夫子,
一寸閒田曉日暾。

Phiên âm

Nhất khứ Ngô Hưng thập ngũ niên,
Đông quy phụ lão kỷ nhân tồn.
Huệ sơn duy hữu Tiền phu tử,
Nhất thốn nhàn điền hiểu nhật thôn.

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Mười lăm năm bỏ đất Ngô Hưng
Về đông, già lão mấy ai còn
Có chăng núi Huệ Tiền phu tử
Nắng sớm cày nhàn mảnh ruộng con

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tô Triệt » Tống Ngô Tư Đạo đạo nhân quy Ngô Hưng