05/02/2023 08:15Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Vọng Hán Dương liễu sắc ký Vương Tể
望漢陽柳色寄王宰

Tác giả: Lý Bạch - 李白

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi Vanachi vào 30/12/2006 19:20

 

Nguyên tác

漢陽江上柳,
望客引東枝。
樹樹花如雪,
紛紛亂若絲。
春風傳我意,
草木別前知。
寄謝弦歌宰,
西來定未遲。

Phiên âm

Hán Dương giang thượng liễu,
Vọng khách dẫn đông chi.
Thụ thụ hoa như tuyết,
Phân phân loạn nhược ti.
Xuân phong truyền ngã ý,
Thảo mộc biệt tiền tri.
Ký Tạ Huyền[1] ca Tể,
Tây lai định vị trì.

Dịch nghĩa

Liễu bên sông ở Hán Dương
Nhớ khách (ở miền đông) mọc ra những cành phía đông
Hoa nở như tuyết trên nhiều cây
Bay loạn xạ giống như tơ
Gió xuân hãy truyền (đến người) ý nghĩ của tôi
Thảo mộc cũng biết trước sự chia cách
Gửi bài ca của Tạ Huyền đến Tể
Hãy đến miền tây như định trước cũng chưa muộn.

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Hán Dương rặng liễu ven sông
Một lòng nhớ khách, ngóng đông trổ cành
Nở hoa như tuyết băng thanh
Bay tung khắp lối biến thành tơ giăng
Gió xuân hãy nói giúp rằng
Lòng ta đã mấy mùa trăng nhớ người
Hoa dương cũng biết xa nhau
Tạ Huyền mấy khúc gửi vào phương xa
Những lời đã nói hôm qua
Miền tây trở lại bên ta hỡi người.
Vương Tể: hoạ gia nổi tiếng đời Đường. Ông người Tứ Xuyên chuyên vẽ tranh sơn thuỷ và cảnh vật thiên nhiên.

[1] Người đời Đông Tấn (Nam Bắc triều) ở đất Dương Hạ, được phong làm Kiến Vũ tướng quân, đã từng đem 8 vạn quân Đông Tấn đánh tan một số quân rất đông của tướng Phù Kiên (Bồ Kiên) của Tiền Tần tại bến Phì Thuỷ (năm 383) trên sông Dương Tử. "Chinh phụ ngâm khúc" có câu: "Non Kỳ quạnh quẽ trăng treo, Bến Phì gió thổi đìu hiu mấy gò" là nói về bến Phì Thuỷ này.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lý Bạch » Vọng Hán Dương liễu sắc ký Vương Tể