02/07/2022 11:50Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tìm người

Tác giả: Nguyễn Đình Xuân

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Bóng nắng vào 08/01/2011 08:54

 

Trải lòng xới cả mùa đông
Gom trời lá rụng để hong sương mờ
Trách người gieo nhớ trong mơ
Ngỡ phai ký ức nào ngờ mòn trông.

Cánh đồng nghiêng phía dòng sông
Trượt chân bởi gió xoài ôm bóng cò
Sông Thương heo hút con đò
Phiêu du đi nhặt bên bờ hình ai...
8-1-2011

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Đình Xuân » Tìm người