16/01/2021 10:16Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Cuộc hành hương của chàng hiệp sĩ Childe Harolds - Khúc thứ ba (10)
Childe Harold's Pilgrimage - Canto III (10)

Tác giả: Lord Byron - George Gordon Byron

Nước: Anh
Đăng bởi hongha83 vào 04/10/2018 18:05

 

Nguyên tác

Secure in guarded coldness, he had mixed
Again in fancied safety with his kind,
And deemed his spirit now so firmly fixed
And sheathed with an invulnerable mind,
That, if no joy, no sorrow lurked behind;
And he, as one, might midst the many stand
Unheeded, searching through the crowd to find
Fit speculation; such as in strange land
He found in wonder-works of God and Nature’s hand.

Bản dịch của Đào Xuân Quý

Vững tin ở sự lạnh lùng, chàng lại tưởng
Có thể hoà với đồng loại, yên tâm
Chàng nghĩ nay tâm trí đã vững vàng
Cùng với nó một linh hồn sắt đá
Mà buồn vui đều không xâm chiếm nổi
Và chàng, một mình, nơi đông đảo, cô đơn
Dù vô danh, chàng tìm giữa đám đông
Những tư duy thích hợp khác nào trên đất lạ
Chàng tìm những kỳ quan của Thiên nhiên, của Chúa
Nguồn: Ngày đã đi qua (thơ), Đào Xuân Quý giới thiệu và tuyển dịch, NXB Quân đội nhân dân, 2001

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lord Byron » Cuộc hành hương của chàng hiệp sĩ Childe Harolds - Khúc thứ ba (10)