04/07/2022 12:59Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Nhà nghèo như giỏ thủng trôn

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 03/03/2015 22:58

 

Nhà nghèo như giỏ thủng trôn,
Nhà giàu như bạc bỏ hòm xưa nay.
Nghèo đâu nghèo mãi thế này,
Mất chúng, mất bạn vì nay tội nghèo.
Nguồn: Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Nhà nghèo như giỏ thủng trôn