23/10/2021 01:24Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hoàng Đường dạ bạc
黃堂夜泊

Tác giả: Hoàng Đức Lương - 黃德梁

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi hongha83 vào 13/03/2009 17:30

 

Nguyên tác

江上孤舟客夜池,
一般心事少人知。
無端睡起馮高枕,
月淡風輕細細吹。

Phiên âm

Giang thượng cô chu khách dạ trì
Nhất ban tâm sự thiểu nhân tri
Vô đoan thuỵ khởi bằng cao chẩm
Nguyệt đạm phong khinh tế tế xuy

Dịch nghĩa

Chiếc thuyền lẻ loi trên sông, đêm đất khách qua chậm,
Bầu tâm sự của khách ít người thấu hiểu.
Bổng dưng thức giấc ngồi tựa gối cao,
Bên ngoài, trăng mờ gió nhè nhẹ thổi.

Bản dịch của Bùi Văn Nguyên

Thuyền khách trên sông, đêm đã chầy
Một bầu tâm sự có ai hay
Vẩn vơ: thức, nhắp gối cao tựa
Trăng nhạt, gió êm, phất phất bay
Nguồn: Danh nhân Hà Nội (tập II), Hội Văn nghệ Hà Nội, 1976
Nguồn: Danh nhân Hà Nội (tập II), Hội Văn nghệ Hà Nội, 1976

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Hoàng Đức Lương » Hoàng Đường dạ bạc