26/09/2022 20:58Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tống thất huynh phó Dương Châu soái mạc
送七兄赴揚州帥幕

Tác giả: Lục Du - 陸遊

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Nam Tống, Kim
Đăng bởi hongha83 vào 03/10/2012 14:36

 

Nguyên tác

初報邊烽照石頭,
旋聞胡馬集瓜州。
諸公誰聽芻蕘策,
吾輩空懷畎畝憂。
急雪打窗心共碎,
危樓望遠涕俱流。
豈知今日淮南路,
亂絮飛花送客舟。

Phiên âm

Sơ báo biên phong chiếu Thạch Đầu,
Toàn văn hồ mã tập Qua châu.
Chư công thuỳ thính sô nhiêu sách,
Ngô bối không hoài quyến mẫu ưu.
Cấp tuyết đả song tâm cộng toái,
Nguy lâu vọng viễn thế câu lưu.
Khởi tri kim nhật Hoài Nam lộ,
Loạn nhứ phi hoa tống khách chu.

Bản dịch của Nguyễn Xuân Tảo

Bến Thạch Đầu xa khói lửa dày
Qua Châu giặc Mọi phút tràn ngay
Lũ tôi lo uổng nơi đồng nội
Các cụ nghe đâu bọn cuốc cày
Tuyết dữ đạp song lòng rạn nứt
Lầu cao phóng mắt lệ vơi đầy
Hoài Nam nẻo ấy giờ đâu biết
Thuyền khách bông hoa lả tả bay
Nguồn: Thơ Lục Du, NXB Văn học, 1971

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lục Du » Tống thất huynh phó Dương Châu soái mạc