21/05/2024 17:31Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Mại bi đường - Vãn khởi
邁陂塘-晚起

Tác giả: Tùng Thiện Vương - 從善王

Thể thơ: Từ phẩm; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi hongha83 vào 31/05/2008 08:40

 

Nguyên tác

倚南窗,
紙屏石枕,
竹涼又是如許。
夢斷化蝶無拘束,
隨意探香花圃。
帘影午,
才一覺南柯,
早已青山暮。
綠苔庭戶,
恰夢徑人歸,
柴門犬吠,
栖鳥隔煙語。

開新茗,
待得樵青喚取。
玉川七碗方住,
手中半卷殘書在。
興到不尋章句。
吟且去,
待月上林梢,
照遍前溪路。
狎鷗盟鷺。
有短槳扁舟,
釣筒漁具,
好向白沙浦。

Phiên âm

Ỷ nam song,
Chỉ bình thạch chẩm,
Trúc lương hựu thị như hử.
Mộng đoạn hoá điệp[1] vô câu thúc,
Tuỳ ý thám hương hoa phố.
Liêm ảnh ngọ,
Tài nhất giác Nam Kha,
Tảo dĩ thanh sơn mộ.
Lục đài đình hộ,
Kháp mộng kính nhân quy,
Sài môn khuyển phệ,
Thê điểu cách yên ngữ.

Khai tân mính,
Đãi đắc tiều thanh hoán thủ.
Ngọc Xuyên[2] thất uyển phương trú,
Thủ trung bán quyền tàn thư tại.
Hứng đáo bất tầm chương cú.
Ngâm thả khứ,
Đãi nguyệt thướng lâm tiêu,
Chiếu biến tiền khê lộ.
Hiệp âu minh lộ.
Hữu đoản tưởng biển chu,
Điếu đồng ngư cụ,
Hảo hướng bạch sa phố.

Bản dịch của Phan Văn Các

Tựa song nam,
Giấy màn đá gối,
Bóng tre sao mà mát rượi.
Mộng hồn hoá bướm nhởn nhơ bay,
Mặc sức vườn hoa tìm lối.
Bóng rèm trưa,
Mới một giấc Nam Kha,
Thoắt núi xanh chiều tối.
Sân rêu xanh rượi,
Mộng thấy láng giềng về,
Cửa sài chó cắn gọi,
Chim ngủ, trong mây lảnh lói.

Pha trà mới,
Chờ được chú tiều liền gọi.
Ngọc Xuyên bảy bát dừng lại,
Sách tàn nửa quyển vẫn cầm tay.
Chữ chẳng tìm khi hứng tới.
Ngâm mà đi,
Chờ trăng lên ngọn cây rừng,
Chiếu sáng bừng nẻo suối.
Âu, cò quen lối.
Sẵn giầm ngắn thuyền con,
Ống câu chài lưới,
Bến trắng phau, thẳng tới!
[1] Tích Trang Chu mộng hoá thành bươm bướm.
[2] Lư Đồng 盧仝 hiệu Ngọc Xuyên tử, là người hay trà, có bài Thất uyển trà ca 七碗茶歌 nổi tiếng, câu chữ cầu kỳ. Thơ Gia Luật Sở Tài 耶律楚材 có câu “Lư Đồng thất uyển thi nan đắc” 盧仝七碗詩難得.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tùng Thiện Vương » Mại bi đường - Vãn khởi