06/12/2022 02:56Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Văn Cao thường thị vong
聞高常侍亡

Tác giả: Đỗ Phủ - 杜甫

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 19/04/2015 06:18

 

Nguyên tác

歸朝不相見,
蜀使忽傳亡。
虛曆金華省,
何殊地下郎。
致君丹檻折,
哭友白雲長。
獨步詩名在,
只令故舊傷。

Phiên âm

Quy triều bất tương kiến,
Thục sứ hốt truyền vong.
Hư lịch Kim Hoa[1] tỉnh,
Hà thù địa hạ lang?
Trí quân đan hạm chiết[2],
Khốc hữu bạch vân trường.
Độc bộ thi danh tại,
Chỉ linh cố cựu thương.

Dịch nghĩa

Khi ông về kinh đô, tôi đã không được tiễn,
Viên sứ nơi đất Thục bỗng báo tin ông mất.
Cơ quan ông công tác ở điện Kim Hoa nay vắng lặng,
Dưới đất là một người có khác ai đâu.
Phục vụ vua hết lòng như kẻ đã từng làm gãy vành lan can,
Khóc thương bạn lòng man mác như đám mây trắng lớn.
Chỉ có tên tuổi trong thơ văn là còn lại,
Điều đó càng làm bạn cũ đau lòng.

Bản dịch của Phạm Doanh

Về triều, không được tiễn,
Sứ Thục báo tin đau.
Điện Kim Hoa vắng lặng,
Kẻ dưới đất khác đâu.
Ván đỏ, can vua gãy,
Mây trắng, khóc bạn sầu.
Tên thơ còn ở lại,
Bạn cũ những thương nhau.
(Năm 765)

Nguyên chú: "Trung Châu tác" 忠州作 (Viết khi ở Trung Châu).

[1] Một phần trong cung Vị Ương thời vua nhà Đường.
[2] Từ chữ "Chu Vân chiết hạm" 朱雲折檻 trong Hán thư, Chu Vân truyện, chỉ việc thất bại trong việc nói thẳng để can gián vua.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Phủ » Văn Cao thường thị vong