02/07/2022 02:48Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Nhật Lệ giang vãn diểu
日麗江晚眺

Tác giả: Nguyễn Phúc Ưng Bình - 阮福膺苹

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Cận đại
Đăng bởi hảo liễu vào 31/12/2014 16:43

 

Nguyên tác

鍪麗清高右直畿,
景撩人處是斜暉。
山城鳥道穿雲去,
海國漁帆逐浪歸。
長壘當年謀畫在,
平關舊路往來稀。
此間定有賢居士,
未老煙霞拂釣磯。

Phiên âm

Mâu Lệ[1] thanh cao hữu Trực[2] kỳ,
Cảnh liêu nhân xứ thị tà huy.
Sơn thành điểu đạo xuyên vân khứ,
Hải quốc ngư phàm trục lãng quy.
Trường luỹ[3] đương niên mưu hoạch tại,
Bình quan[4] cựu lộ vãng lai hy.
Thử gian định hữu hiền cư sĩ,
Vị lão yên hà phất điếu ky.

Dịch nghĩa

Núi Ðâu Mâu cao, sông Nhật Lệ xanh bên phải chảy về hướng phố
Nơi phong cảnh rực rỡ là nơi bóng xế chiều
Phố trên núi, đường chim bay xuyên qua mây
Trên sông buồm thuyền chài quay hướng trở về
Luỹ Trường Dục là mưu chước năm xưa còn lại
Ðường cũ đến ải Quảng Bình người qua lại thưa thớt
Ở đây nhất định có người hiền về ở ẩn
Mây khói còn rực rỡ phản chiếu nơi bãi câu

Bản dịch của Nguyễn Hữu Vinh

Núi Mâu sông Lệ hướng về dinh
Rực rỡ chiều sang cảnh hữu tình
Chim liệng đường mây qua phố núi
Buồm về theo sóng vượt sông xanh
Chước mưu năm cũ xây thành Dục
Thưa thớt đường xưa đến ải Bình
Ðây chốn người hiền về ở ẩn
Bãi câu phản chiếu ráng chiều xinh
Lời tự: "Án sát Quảng Bình" 按察廣平 (Thơ làm trong thời kỳ làm án sát Quảng Bình).

[1] Núi Ðâu Mâu và sông Nhật Lệ ở tỉnh Quảng Bình.
[2] Đời Gia Long Quảng Bình gọi là Trực Lệ, chỉ đất Quảng Bình.
[3] Luỹ Trường Dục do Ðào Duy Từ xây.
[4] Cửa ải tỉnh Quảng Bình.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Phúc Ưng Bình » Nhật Lệ giang vãn diểu