13/07/2024 07:00Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đề Hán Dương tri phủ Kỷ Hương tùng hạ ngư ông đồ
題漢陽知府紀香松下漁翁圖

Tác giả: Trịnh Hoài Đức - 鄭懷德

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi Vanachi vào 21/11/2018 20:43

 

Nguyên tác

蘆洲蓼岸闢通津,
簑笠閑投世外身。
半幅煙霞雙眼界,
五湖風月一絲綸。
蒼松共比無凋節,
綠水長流自在春。
遙想漢皇懷舊意,
畫圖物色客星人。

Phiên âm

Lô châu liễu ngạn tịch thông tân,
Thoa lạp nhàn đầu thế ngoại thân.
Bán bức yên hà song nhãn giới,
Ngũ hồ phong nguyệt nhất ti luân.
Thương tùng cộng tỉ vô điêu tiết,
Lục thuỷ trường lưu tự tại xuân.
Dao tưởng Hán hoàng hoài cựu ý,
Hoạ đồ vật sắc khách tinh nhân[1].

Dịch nghĩa

Bãi lau bờ rau răm mở bến thông,
Áo tơi nón lá nhàn làm thân ở ngoài cuộc thế.
Nửa bức khói ráng, hai phạm vi của sức con mắt nhìn thấu,
Năm hồ gió trăng một sợi tơ (dây câu).
Có thể so sánh với cây thông xanh tiết cứng không héo rụng,
Nước biếc chảy dài cái xuân tự tại.
Xa tưởng vua Hán có lòng nhớ người cũ,
Vẽ tranh để vật thể hoá khách hiền tài.

Bản dịch của Hoài Anh

Bãi lau sậy mở bến thông,
Nón tơi chẳng để bụi hồng vướng qua.
Mắt soi nửa bức yên hà,
Năm hồ tráng gió la đà vần câu.
Tiết thông chẳng chút héo rầu,
Chảy dài nước biếc một bầu riêng xuân.
Hay vua Hán nhớ cố nhân,
Vẽ tranh lưu lại tinh thần hiền năng.
[1] Câu này có ý nói hay là Hán Quang Vũ nhớ đến bạn cũ là Nghiêm Tử Lăng không chịu làm quan đi câu ở sông Đồng Giang nên cho vẽ bức tranh này.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Trịnh Hoài Đức » Đề Hán Dương tri phủ Kỷ Hương tùng hạ ngư ông đồ