27/10/2021 08:31Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Bài 35
35

Tác giả: Matsuo Basho - 松尾笆焦

Nước: Nhật Bản
Đăng bởi hongha83 vào 07/11/2008 06:38

 

Nguyên tác

すずしさを
わがやどにして
ねまるなり

Bản dịch của Vĩnh Sính

Nơi đâu mát mẻ là nhà
Ta nằm nghỉ giữa bao la đất trời

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Matsuo Basho » Bài 35