28/03/2023 00:46Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Cuộc hành hương của chàng hiệp sĩ Childe Harolds - Khúc thứ ba (19)
Childe Harold’s Pilgrimage - Canto III (19)

Tác giả: Lord Byron - George Gordon Byron

Nước: Anh
Đăng bởi hongha83 vào 06/10/2018 07:56

 

Nguyên tác

Fit retribution! Gaul may champ the bit
And foam in fetters; -- but is Earth more free?
Did nations combat to make One submit;
Or league to teach all kings true sovereignty?
What! shall reviving Thraldom again be
The patch’d-up idol of enlighten’d days?
Shall we, who struck the Lion down, shall we
Pay the Wolf homage? proffering lowly gaze
And servile knees to thrones? No; prove before ye praise!

Bản dịch của Đào Xuân Quý

Xứng đáng thay! Thôi, nước Pháp phải đành
Chịu cay đắng - Có tự do hơn, Quả Đất
Các nước đấu tranh để một người phải khuất
Hay để dạy các vua đâu là thật vương quyền?
Sao đây! Hay Nô lệ sẽ hồi sinh
Thành thần tượng của những ngày sáng sủa?
Chẳng lẽ khi đã hạ xong Sư tử
Lại tôn lũ Sói lên? Và quỳ gối cúi đầu
Ca tụng những ngai vàng? Không thể được!
Hẵng đợi đã, rồi mới đem ca ngợi!
Nguồn: Ngày đã đi qua (thơ), Đào Xuân Quý giới thiệu và tuyển dịch, NXB Quân đội nhân dân, 2001

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lord Byron » Cuộc hành hương của chàng hiệp sĩ Childe Harolds - Khúc thứ ba (19)