29/11/2020 00:41Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Vĩnh Vương đông tuần ca kỳ 08
永王東巡歌其八

Tác giả: Lý Bạch - 李白

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 08/03/2014 13:43

 

Nguyên tác

長風掛席勢難回,
海動山傾古月摧。
君看帝子浮江日,
何似龍驤出峽來。

Phiên âm

Trường phong quải tịch thế nan hồi,
Hải động sơn khuynh cổ nguyệt[1] tồi.
Quân khán đế tử phù giang nhật,
Hà tự Long Tương[2] xuất giáp lai.

Dịch nghĩa

Gió thổi lâu, quân ta kéo buồm lên,
Khí thế động biển nghiêng núi đi giết giặc khó mà hồi chuyển.
Các ông hãy coi người con của hoàng đế trên mặt sông hôm đó,
Thật giống Long Tương xuất quân từ Tam Giáp!

Bản dịch của Nguyễn Minh

Gió thổi lâu quân ta buồm siết
Thế nghiêng non đi giết quân thù
Bạn coi con chúa giống như
Long Tương vượt kẽm diệt Ngô thời nào!
[1] Theo sách "Thập lục quốc xuân thu" thì "cổ nguyệt" là một ẩn ngữ ám chỉ quân phản loạn.
[2] Tức Long Tương tướng quân Vương Tuấn, nhận lệnh vua Tấn Vũ Đế thống lĩnh binh từ Tam Giáp theo sông Trường Giang tiến đánh nhà Đông Ngô (thời Tam Quốc), Đông Ngô diệt vong từ đó.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lý Bạch » Vĩnh Vương đông tuần ca kỳ 08