24/03/2023 20:29Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Gội tóc nơi trọng điểm

Tác giả: Chế Lan Viên - Phan Ngọc Hoan

Thể thơ: Thơ mới năm chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi karizebato vào 09/10/2009 01:49

 

Hố bom thành giếng mát
Sợi tóc dài quá lưng
Chải dần từng sợi một
Cho bõ ngày gian truân
Viết khoảng giữa năm 70

Nguồn: Chế Lan Viên toàn tập (Vũ Thị Thường sưu tầm, biên soạn), NXB Văn học, 2002

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Chế Lan Viên » Gội tóc nơi trọng điểm