20/07/2024 12:56Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Khuyến học
勸學

Tác giả: Mạnh Giao - 孟郊

Thể thơ: Ngũ ngôn cổ phong; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Trung Đường
Đăng bởi Hoài Dương vào 25/03/2022 11:36

 

Nguyên tác

擊石乃有火,
不擊元無煙。
人學始知道,
不學非自然。
萬事須己運,
他得非我賢。
青春須早為,
豈能長少年?

Phiên âm

Kích thạch nãi hữu hoả,
Bất kích nguyên vô yên.
Nhân học thuỷ tri đạo,
Bất học phi tự nhiên.
Vạn sự tu kỷ vận,
Tha đắc phi ngã hiền.
Thanh xuân tu tảo vi,
Khởi năng trường thiếu niên.

Dịch nghĩa

Chỉ khi đánh đá thì mới có lửa,
Nếu không đánh thì khói cũng không có.
Con người phải học tập thì mới có được tri thức,
Nếu không học thì tri thức sẽ không tự nhiên sinh ra.
Bất cứ chuyện gì cũng phải tự mình thực hành,
Tri thức của người khác thì không phải của mình.
Khi còn trẻ thì nên nỗ lực càng sớm càng tốt,
Chứ con người có thể trẻ mãi sao?

Bản dịch của Hoài Dương

Đánh đá thì lửa mới ra
Không biết đánh đá khói là lấy đâu?
Phải học thì mới hiểu sâu
Không học trời biết bao lâu thành tài?
Vận dụng việc một việc hai
Tài năng người khác nào phải của ta.
Cố gắng trước khi về già
Thanh xuân ngắn ngủi mấy mà thoáng qua?

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Mạnh Giao » Khuyến học