23/06/2024 06:13Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tân xuất ngục học đăng sơn
新出獄學登山

Tác giả: Hồ Chí Minh - 胡志明

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Vanachi vào 30/06/2005 19:55

 

Nguyên tác

雲擁重山山擁雲,
江心如鏡淨無塵。
徘徊獨步西峰岭,
遙望南天憶故人。

Phiên âm

Vân ủng trùng sơn, sơn ủng vân,
Giang tâm như kính, tịnh vô trần.
Bồi hồi độc bộ Tây Phong lĩnh,
Dao vọng Nam thiên ức cố nhân.

Dịch nghĩa

Mây ôm dẫy núi, núi ôm mây,
Lòng sông như gương, không chút bụi;
Một mình bồi hồi dạo bước trên đỉnh núi Tây Phong
Trông về phía trời Nam xa xăm nhớ bạn cũ.

Bản dịch của Hồ Chí Minh

Mây ôm núi núi ôm mây,
Lòng sông sạch chẳng mảy may bụi hồng.
Bùi ngùi dạo đỉnh Tây Phong,
Trông về cố quốc chạnh lòng nhớ ai.
Bài này được sáng tác khoảng giữa tháng 9-1943 khi tác giả được trả lại tự do song vẫn bị giam lỏng ở Liễu Châu.

Bài thơ này nguyên không có đầu đề, cũng không có trong tập Ngục trung nhật ký, vì được sáng tác sau khi tác giả đã ra tù. Trong hồ sơ còn lưu giữ ở Viện Văn Học có bút tích của chính tác giả viết đầu đề này gửi cho Tiểu ban biên tập vào đầu năm 1960. Vậy, có thể đây là đầu đề do tác giả mới đặt về sau.

Bài thơ này được sử dụng trong chương trình SGK Văn học 12 giai đoạn 1990-2006.
Bản dịch dùng bút danh T. Lan, in trong tập Vừa đi đường vừa kể chuyện.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Hồ Chí Minh » Tân xuất ngục học đăng sơn