26/09/2022 03:10Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thuỷ các triêu tễ, phụng giản Vân An Nghiêm minh phủ
水閣朝霽奉簡雲安嚴明府

Tác giả: Đỗ Phủ - 杜甫

Thể thơ: Ngũ ngôn cổ phong; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 19/02/2015 00:39

 

Nguyên tác

東城抱春岑,
江閣鄰石面。
崔嵬晨雲白,
朝旭射芳甸。
雨檻臥花叢,
風床展書卷。
鉤簾宿鷺起,
丸藥流鶯囀。
呼婢取酒壺,
續兒誦文選。
晚交嚴明府,
矧此數相見。

Phiên âm

Đông thành bảo xuân sầm,
Giang các lân thạch diện.
Thôi ngôi thần vân bạch,
Triêu húc xạ phương điện.
Vũ hạm ngoạ hoa tùng,
Phong sàng triển thư quyển.
Câu liêm túc lộ khởi,
Hoàn dược lưu oanh chuyển.
Hô tì thủ tửu hồ,
Tục nhi tụng văn tuyển.
Vãn giao Nghiêm minh phủ,
Thẩn thử sổ tương kiến.

Dịch nghĩa

Thành phía đông được núi xanh bao bọc,
Gác trên sông kề ngay sườn đá.
Mây trắng ban sáng cuồn cuộn,
Ánh ban mai chiếu thẳng vào khuôn viên thành đẹp.
Mưa làm rạp khóm hoa bên hiên,
Gió mở tung quyển sách nơi giường.
Cuốn rèm làm cò đậu bay mất,
Vo thuốc nghe chim oanh hót.
Gọi con hầu mang bình rượu tới,
Giục trẻ tiếp tục đọc tập thơ.
Cuối đời làm quen được quan minh phủ họ Nghiêm,
Huống chi chỉ có vài lần gặp gỡ.

Bản dịch của Phạm Doanh

Thành-đông núi xanh bao,
Gác sông gần mặt đá.
Mây trắng sáng nhẹ trôi,
Thành rộng trời chiều toả.
Hoa hiêm mưa dập vùi,
Giường sách gió tơi tả.
Vén rèm cò vụt bay,
Viên thuốc oanh rôm rả.
Kêu nhỏ đem rượu vò,
Thúc con đọc thi phú.
Cuối đời quen quan Nghiêm,
Huống chi thường gặp gỡ.
(Năm 766)

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Phủ » Thuỷ các triêu tễ, phụng giản Vân An Nghiêm minh phủ