03/03/2021 13:07Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hựu thính “Nghê thường vũ y khúc” tống Trần quân
又聽《霓裳羽衣曲》送陳君

Tác giả: Từ Huyễn - 徐鉉

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Tống, Liêu, Kim
Đăng bởi Vanachi vào 13/12/2007 18:15

 

Nguyên tác

清商一曲遠人行,
桃葉津頭月正明。
此是開元太平曲,
莫教偏作別離聲。

Phiên âm

Thanh thương nhất khúc viễn nhân hành,
Đào diệp tân đầu nguyệt chính minh.
Thử thị Khai Nguyên thái bình khúc,
Mạc giao thiên tác biệt ly thanh.

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Người đi xa thanh thương một khúc
Trăng cành đào đầu bến lung linh
Khai Nguyên này khúc thái bình
Xin đừng thêm điệu ly tình buồn thay

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Từ Huyễn » Hựu thính “Nghê thường vũ y khúc” tống Trần quân