29/11/2022 08:29Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Kiều xuân du quy lai bách cảm phân thừa đề thất tuyệt thi nhất thủ ký ức
翹春遊歸來百感分承題七絕詩一首記憶

Tác giả: Thanh Tâm tài nhân - 青心才人

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Minh
Đăng bởi tôn tiền tử vào 05/03/2020 14:40

 

Nguyên tác

天空雲淨迥無塵,
宛似冰壺坐玉人。
若有多情勤問訊,
別來無恙祇傷神。

Phiên âm

Thiên không vân tịnh quýnh vô trần,
Uyển tự băng hồ toạ ngọc nhân.
Nhược hữu đa tình cần vấn tấn,
Biệt lai vô dạng kỳ thương thần.

Bản dịch của Nguyễn Vô Cùng

Trời êm mây lặng thanh thanh
Băng hồ ngươi đó đây mình khác nao
Đa tình khách hỏi chăng nào
Biệt ly từ bấy ngăn sao nỗi niềm
Bài này nằm ở đầu hồi 2 của Kim Vân Kiều truyện, đoạn Thuý Kiều sau khi đi chơi thanh minh, gặp Kim Trọng và viếng mộ Đạm Tiên trở về, một mình trong sân ngắm trăng. Truyện Kiều của Nguyễn Du nhắc tới bài thơ này ở hai câu 183-184: “Ngổn ngang trăm mối bên lòng, Nên câu tuyệt diệu ngụ trong tính tình”.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Thanh Tâm tài nhân » Kiều xuân du quy lai bách cảm phân thừa đề thất tuyệt thi nhất thủ ký ức