23/01/2021 19:05Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Cân Trúc lĩnh
斤竹嶺

Tác giả: Vương Duy - 王維

Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi Vanachi vào 06/04/2006 02:28

 

Nguyên tác

檀欒映空曲,
青翠漾涟漪。
暗入商山路,
樵人不可知。

Phiên âm

Đàn loan ánh không khúc,
Thanh thuý dạng liên y.
Âm nhập cách sơn lộ,
Tiều nhân bất khả tri.

Bản dịch của Vũ Thế Ngọc

Bạt ngàn cây trời rộng
Nhấp nhô lá xanh lồng
Âm thầm đường núi biếc
Tiều nhân nào biết không.
Bùi Địch 裴迪 cũng có một bài thơ cùng vịnh.
Nguồn: Vương Duy chân diện mục, NXB Tổng hợp TPHCM, 2006

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Vương Duy » Cân Trúc lĩnh