03/07/2022 18:09Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

“Tôi tin Thái dương bất tận”
“Верю в Солнце Завета”

Tác giả: Aleksandr Blok - Александр Блок

Nước: Nga
Đăng bởi hongha83 vào 30/11/2012 20:36

 

Nguyên tác

И Дух и Невеста говорят: прииди.
                          Апокалипсис

Верю в Солнце Завета,
Вижу зори вдали.
Жду вселенского света
От весенней земли.

Всё дышавшее ложью
Отшатнулось, дрожа.
Предо мной - к бездорожью
Золотая межа.

Заповеданных лилий
Прохожу я леса.
Полны ангельских крылий
Надо мной небеса.

Непостижного света
Задрожали струи.
Верю в Солнце Завета,
Вижу очи Твои.

Bản dịch của Nguyễn Xuân Hoà

Cả Thần linh và cả vị Hôn thê đều nói: hãy đến
                       Sách Khải Huyền

Tôi tin Thái dương bất tận
Xa xa nhìn thấy rạng đông
Ánh sáng thế gian tôi đợi
Rọi từ mảnh đất mùa xuân

Tất thảy ngập tràn giả dối
Giật mình, run rẩy toàn thân
Trước mặt tôi một bờ mương
Dẫn tới vùng hoang lầy lội

Tôi đi qua những cánh rừng
Thiêng liêng những bông huệ trắng
Trên tôi rợp cả bầu trời
Thiên thần lượn bay muôn cánh

Đã rập rờn muôn tia sáng
Của nguồn ánh sáng ảo huyền
Tôi tin Thái dương bất tận
Và nhìn thấy mắt Em đen
Ngày 22 tháng 2 năm 1902
Nguồn: Thơ trữ tình A.Blok, NXB Đại học quốc gia Hà Nội, 2007

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Aleksandr Blok » “Tôi tin Thái dương bất tận”