06/12/2021 19:06Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thu vũ thán kỳ 3
秋雨歎其三

Tác giả: Đỗ Phủ - 杜甫

Thể thơ: Thất ngôn cổ phong; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi Vanachi vào 25/10/2005 20:55

 

Nguyên tác

長安布衣誰比數,
返巢衡門守環堵。
老夫不出長蓬蒿,
稚子無懮走風雨。
雨聲颼颼催早寒,
胡雁翅濕高飛難。
秋來未曾見白日,
泥污後土何時干?

Phiên âm

Trường An bố y thuỳ tỷ số,
Phản sào hành môn thủ hoàn đổ.
Lão phu bất xuất trường bồng hao,
Trĩ tử vô ưu tẩu phong vũ.
Vũ thanh sưu sưu thôi tảo hàn,
Hồ nhạn sí thấp cao phi nan.
Thu lai vị tằng kiến bạch nhật,
Nê ô hậu thổ hà thì can?

Dịch nghĩa

Ở Trường An mà mặc áo vải thì có mấy ai đoái hoài
Nên quay về khoá cổng cây, giữ lấy căn nhà nhỏ hẹp
Ông già không ra ngoài nên cỏ bồng hao rậm rạp
Lũ trẻ hồn nhiên chạy nhảy trong mưa
Tiếng mưa rào rào thúc giục trời lạnh sớm
Chim nhạn đất Hồ cánh ướt bay cao khó khăn
Từ vào thu đến nay chưa từng thấy ánh mặt trời
Mặt đất đầy bùn đến bao giờ mới khô?

Bản dịch của Nguyễn phước Hậu

Trường An áo vải mấy ai ưa
Về giữ nhà con, khóa cổng thưa.
Già yếu nằm khàn bồng rậm ngỏ
Trẻ vui chạy nhảy tắm trong mưa.
Tiếng mưa rào rạt trời thêm lạnh
Cánh ướt nhạn Hồ khó lướt cao.
Thu đến nay chưa ngày nắng ráo
Đất bùn lầy đến bao giờ khô ?
(Năm 754)

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Phủ » Thu vũ thán kỳ 3