31/03/2023 05:23Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Châu Long tự ức biệt kỳ 2
珠龍寺憶別其二

Tác giả: Cao Bá Quát - 高伯适

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi Vanachi vào 28/03/2014 20:44

 

Nguyên tác

徘徊惟我在,
締訂記初曾。
入榻晴分客,
移餐晚憶僧。
堂偏攢樹密,
徑仄瞰波澄。
日暮生歸恨,
童眠喚不應。

Phiên âm

Bồi hồi duy ngã tại,
Đế đính ký sơ tằng.
Nhập tháp tình phân khách,
Di xan vãn ức tăng.
Đường thiên toàn thụ mật,
Kính[1] trắc khám ba trừng.
Nhật mộ sinh quy hận,
Đồng miên hoán bất ưng.

Bản dịch của Đỗ Quang Liên

Bồi hồi ta ở lại
Kết bạn, nhớ người xưa
Ly biệt, vào giường, tạnh
Đổi bữa, chiều nhớ sư
Cạnh nhà, cây rợp kín
Lối nhỏ, sóng vờn dưa
Chiều đến, sầu quê dậy
Ngủ say, trò chẳng thưa
Nguồn: Cao Bá Quát toàn tập - tập 1, Trung tâm Nghiên cứu quốc học, NXB Văn học, 2004
[1] Lối nhỏ nối bờ hồ với ngôi chùa dựng trên hòn đảo nhỏ cách đất liền một khoảng ngắn. Phần hồ ngăn cách này nay đã bị lấp. Hiện toàn bộ chùa nằm bên bờ phía đông hồ Trúc Bạch.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Cao Bá Quát » Châu Long tự ức biệt kỳ 2