03/04/2023 06:24Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đảo Bạch Mã từ hồi hậu cảm tác kỳ 04
禱白馬祠回後感作其四

Tác giả: Đoàn Thị Điểm - 段氏點

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi tôn tiền tử vào 22/03/2020 12:38

 

Nguyên tác

嫋嫋婷婷絕代流,
青燈綉帳幾回頭。
朱昌劍匣崇朝墮,
玉弄簫聲半夜收。
解語花兮成幻色,
無情酒不制眞愁。
何緣借得遊僊枕,
必到蓬瀛十二楼。

Phiên âm

Niểu niểu đình đình tuyệt đại lưu,
Thanh đăng tú trướng kỷ hồi đầu.
Châu Xương kiếm hạp sùng triều đoạ,
Ngọc Lộng tiêu thanh bán dạ thâu.
Giải ngữ hoa hề thành huyễn sắc,
Vô tình tửu bất chế chân sầu.
Hà duyên tá đắc du tiên chẩm,
Tất đáo Bồng Doanh thập nhi lâu.

Bản dịch của Đỗ Quang Liên

Tuyệt trần yểu điệu thướt tha
Đèn xanh trướng gấm bao giờ gặp chăng
Rơi rồi hộp kiếm Châu Xương
Tiếng tiêu Lộng Ngọc đêm trường bỗng im
Dáng hoa chỉ một ảo hình
Thấm sầu, men rượu vô tình giải sao
Du tiên, gối nếu tìm đâu
Quyết tâm đến mấy chục lầu Bồng Doanh

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đoàn Thị Điểm » Đảo Bạch Mã từ hồi hậu cảm tác kỳ 04